SARI AVUKATLIK ORTAKLIĞI

15 yılı aşkın mesleki tecrübemizle, Türk Hukuku’nu tüm yönleriyle yorumlayarak müvekkillerimize profesyonel bir hizmet sunuyoruz.

Analizi iyi yapılmamış yasal süreçlerin kaynak ve zaman kaybı olduğunu biliyoruz, hukuk disiplinlerini yerinde ve süreç ile bütünleşik olarak algılıyoruz. Müvekkillerimiz lehine en az kaynak tüketimi ile en iyi neticeyi hedefliyoruz.

HİZMETLERİMİZ

Öne Çıkan Çalışma Alanlarımız

İş Hukuku

Üretimin ve Hizmetin makineleştiği bir çağda yaşıyoruz. Yükselen makineleşmenin bir getirisi olarak, iş hayatının tüm oyuncuları daha nitelikli olmak ve daha uzun soluklu bir yolu birlikte yürümek zorunda…

Gayrimenkul Hukuku

Sarı Avukatlık Ortaklığı olarak, Türkiye ‘nin herhangi bir yerindeki gayrimenkul yatırımı süreçlerinde müvekkillerimize hukuki destek veriyoruz. Gayrimenkul yatırımı neticesinde doğacak olan vergi yükünün minimum seviyede tutulması amacıyla yatırımları konusunda uzman avukat ekibimizle birlikte planlıyoruz.

Aile ve Miras Hukuku

Aile hukuku, nişanlılık, evlilik, boşanma ve ailenin korunması ve evliliğe ilişkin genel hükümleri; miras hukuku, miras bırakanın vefat etmeden önce yaptığı işlemler…

Bankacılık Hukuku ve Finansal Süreçler Danışmanlığı

Günümüz finans sistemi -globalleşen dünyanın bir getirisi olarak- gerek Türkiye ve gerekse dünyadaki gelişmelere göre her yeni gün yeniden şekilleniyor. Neredeyse her gün yeniden şekillenen bu şartları öngöremeyen ya da  hesaba katamayan iş insanlarının zamanı gittikçe daralıyor.

Sigorta Hukuku ve Danışmanlığı

Modern dünyada mal varlığınız sonsuz sayıda risklerle karşı karşıyadır. Yine yaşam faaliyetlerimizle verdiğimiz zararlar dolayısıyla gelir kayıplarına da uğrayabiliriz.

Vergi Hukuku

Vergi Hukuku, hem gerçek, hem de tüzel kişi vergi yükümlüleri için kendine has titiz bir uzmanlık gerektiren önemli bir hukuk dalıdır.

Vergi mevzuatı çerçevesinde, müvekkillerimizin karşılaşabileceği olası risk ve fırsatların erken tespit edilmesi ile karmaşık vergi konularının öngörülebilir ve yönetilebilir hale gelmesi temel amacımızdır.

BÜLTEN

Sarı Partners Bülten