Ticaret Hukuku

16 Ağustos 2022 tarihli 31925 sayılı Resmî Gazete’de İkinci El Motorlu Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.

Kapsam

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 16 Ağustos 2022 Tarihli ve 31925 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu Yönetmelikle birlikte ikinci el araç satışlarına ilişkin çeşitli kısıtlamalar getirildi.

Kısıtlamalar hangi taşıtlara ilişkindir?

Yapılan düzenleme ile yalnızca otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanması ve satışı kısıtlanmıştır. Kamyon, otobüs, kamyonet vb. taşıt türleri kısıtlama kapsamında değildir.

Kısıtlamalar nelerdir?

Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmeliğe göre,

  • İkinci el kara taşıtı işiyle uğraşanlar, otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlamasını veya satışını ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6.000 kilometre geçmedikçe, 1 Temmuz 2023 tarihinden önce doğrudan veya dolaylı olarak yapamayacaktır.
  • Ticaret Bakanlığı bu tarihi 6 aya kadar uzatmaya yetkili olacaktır.
  • İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle uğraşanlar adına bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tescil edilen otomobil ve arazi taşıtlarının 15 Eylül 2022 tarihine kadar pazarlanması veya satılması halinde kısıtlama uygulanmayacaktır.

Söz konusu kısıtlamalar kimlere getirilmiştir?

Yönetmelikle getirilen kısıtlamalar; oto galerileri, yetkili bayileri ve araç kiralama firmaları ile ticari faaliyet kapsamında ikinci el otomobil ve arazi taşıtı satışı yapan gerçek ve tüzel kişileri kapsamaktadır.

Nihai tüketiciler tarafından yapılan ikinci el motorlu kara taşıtı satışları bu düzenlemenin dışında bırakılmıştır. Ancak tüketiciler tarafından bir takvim yılı içerisinde gerçekleştirilen üçten fazla otomobil ve arazi satışları ticari faaliyet kapsamında değerlendirilebileceğinden bu kısıtlamalara dahil edilebilecektir.

Öte yandan, kısıtlamalara uyulmaması durumunda, 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında, ceza hükümlerinin uygulanacağı unutulmamalıdır.