Vergi Hukuku

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Kahramanmaraş’ta Meydana Gelen Depremden Etkilenen Yerler İçin Mücbir Sebep Hali İlan Edildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı 8/2/2023 tarihli duyurusu ile 06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş ilinde meydana gelen deprem felaketine  ilişkin olarak, depremden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde 06.02.2023 ila 31.07.2023 (bu tarih dâhil) tarihleri arasında  mücbir sebep hali ilan etmiştir.

4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 13’üncü maddesinde mücbir sebep halleri sayılmış, 15’inci maddesinin üçüncü fıkrasında da Hazine ve Maliye Bakanlığının, mücbir sebep sayılan haller nedeniyle bölge, il, ilçe, mahal veya afete maruz kalanlar itibarıyla mücbir sebep hali ilan etmeye ve bu sürede vergi ödevlerinden yerine getirilemeyecek olanları tespit etmeye yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

Bu kapsamda, Hazine ve Maliye Bakanlığınca ilan edilen mücbir sebep hali süresince söz konusu illerde deprem tarihi itibarıyla mükellefiyet kaydı bulunan mükellefler için,

  • verilmesi gereken vergi beyannameleri ve bildirimlerinin verilme süreleri,
  • bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri,
  • deprem tarihinden önce tahakkuk etmiş, ödeme süresi mücbir sebep hali ilan edilen süreye rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi,
  • 2023 yılı motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödeme süresi,
  • deprem tarihinden önce ikmalen, re’sen veya idarece tarh edilen ve vadesi mücbir sebep halinin başladığı tarihten sonrasına rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi

uzatılmıştır.

Mücbir sebep halinin geçerli olduğu dönemde verilmesi gereken beyanname ve bildirimler 15.08.2023 Salı günü sonuna kadar verilebilecek, bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergiler ile yukarıda ifade edilen diğer vergi, ceza ve gecikme faizleri 31.08.2023 Perşembe günü sonuna kadar ödenebilecektir.

Ayrıca, mücbir sebep hali süresi içerisinde verilmesi gereken 2023 yılı 1 inci geçici vergi dönemine ilişkin geçici vergi beyannameleri verilmeyecektir.

Mücbir sebep kapsamındaki mükelleflerin vergi borçları içinse 02.10.2023 Pazartesi sonuna kadar başvuru yapılması ve gerekli şartları da sağlanması durumda faizsiz 24 aya kadar taksit imkanı sunulmuştur.

Ayrıntılı bilgiler için bağlı bulunulan vergi dairesi ile iletişime geçilmesi önerilmektedir.