Doğru kaynak, doğru enstrüman…

Günümüz finans sistemi -globalleşen dünyanın bir getirisi olarak- gerek Türkiye ve gerekse dünyadaki gelişmelere göre her yeni gün yeniden şekilleniyor. Neredeyse her gün yeniden şekillenen bu şartları öngöremeyen ya da  hesaba katamayan iş insanlarının zamanı gittikçe daralıyor.

Finansman desteği artık yalnızca zor günlerde ihtiyaçların karşılanması için bir yöntem olmaktan çıkmış durumda, aksine güçlü bir büyümenin de olmazsa olmazı. Ancak, profesyonellerin  yalnızca hedeflenen finansman desteğine odaklanarak büyüme planları yapması geçtiğimiz yüzyılın yönetim anlayışı olabilir.

Günümüzde, büyüklüğü ne olursa olsun her finans kurumu dünyadaki akıştan bağımsız olarak değerlendirilemez. İşte tam bu nedenle, her anlaşma doğru girişimlerle yönetilebilir, yani artık masanın büyük olan tarafı ile küçük olan tarafı daha eşit. Bu sebeple, profesyonel ve sağlıklı büyüme, gelişmeler ışığında gerekiyorsa sağlıklı küçülme de yine zamanında yapılacak doğru anlaşmalar ile gerçekleştirilebilir.

Bizler SARI AVUKATLIK ORTAKLIĞI olarak, 10 yılı aşkın sektörel tecrübemizle Türk Bankacılık Sistemini dünyadaki gelişmeler ile yorumlayarak müvekkillerimizin finansal ihtiyaçları doğrultusunda büyük küçük fark etmeksizin tüm finans kurumları nezdine en doğru kaynağı, en doğru finansal enstrümanı seçerek en doğru vadeye planlanmasını destekliyoruz.

Bu alanda sağladığımız danışmanlık hizmetleri aşağıdakileri unsurları kapsamaktadır.

– Finansal Regülasyon

– Kredi Süreçlerinin Planlanması ve Yönetimi

– Proje Finansmanı

– Gayrimenkul Finansmanı

– Uluslarası Fon Süreçleri