İyi planla, iyi yönet…

İş koluna göre şirket tipinin ve sermayenin belirlenmesi süreçleri ile yerli/yabancı – gerçek/ tüzel kişi yatırımcıların şirket bünyesindeki pay dağılımlarının müzakere edilmesi ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesi hizmetlerinin tümü faaliyet alanımızı kapsamaktadır.

Faaliyetlerini sürdürmekte olan şirketler yönünden ise, nevi değişimi başta olmak üzere organizasyonun Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat ile uyum içerisinde ve şirket ihtiyaçlarını gözeterek geliştirilmesi süreçlerinde müvekkillerimizi destekliyoruz.

Bu alanda sağladığımız danışmanlık hizmetleri aşağıdakileri unsurları kapsamaktadır.

– Pay dağılımının planlanması

– Kuruluş Süreci

– Yönetim Profesyonellerinin Özlük Süreçleri

– Nevi değişiklikleri

– Pay Devirleri, Birleşme, Devralma

– Organizasyonun belirlenmesi ve Kurumsal Yönetim

– Vergi Süreçleri