İşçi – İşveren İşbirliğine dönüşüm..

Üretimin ve Hizmetin makineleştiği bir çağda yaşıyoruz. Yükselen makineleşmenin bir getirisi olarak, iş hayatının tüm oyuncuları daha nitelikli olmak ve daha uzun soluklu bir yolu birlikte yürümek zorunda…

Bu nedenle işçi – işveren ilişkisini, işçi – işveren işbirliğine dönüştüren iyi planlanmış iş modellerini üreten işverenler bu yarışta daha avantajlı bir pozisyona geliyorlar.

Avukatlık Ortaklığımız, tecrübeli kadrosuyla işe alım süreçlerinin başlangıcından itibaren, işçi – işveren ilişkisinin iş mevzuatına uygun olarak düzenlenmesi ve sürdürülmesi noktasında müvekkillerimizi desteklemektedir.

Diğer yandan, Türkiye de hali hazırda süre gelen çalışma kültürü ve iş mevzuatı ile uyumlu, pratik ve uygulanabilir hukuki tavsiyeler ile toplu ve bireysel manada müvekkil ihtiyaçlarını tespit ediyor ve butik olarak tasarlanmış danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.

Bu alanda sağladığımız danışmanlık hizmetleri aşağıdakileri unsurları kapsamaktadır.

– Dava ve arabuluculuk da dâhil olmak üzere uyuşmazlık çözümü

– İş Sözleşmelerinin incelenmesi ve yeniden düzenlenmesi

– Yabancılar hukuku ( oturma ve çalışma izni, özel vize işlemleri )

– İş sözleşmesinin feshine yönelik risk değerlendirmeleri