Hemen hemen bütün ülkeler, belirli özelliklere sahip kişilere kolay yoldan vatandaşlık verilmesi için özel düzenlemeler yapmıştır. Türkiye de bu ülkeler arasındadır.

Bazı yabancıların ülkemizle olan yakın ilgi ve bağlantıları sebebiyle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kazanmaları, herhangi bir yabancının vatandaşlık kazanmasından çok daha kolay bir yöntemle mümkün olmaktadır. Buna istisnai vatandaşlığa alınma adı verilir.

Yabancı yatırımcılar için de istisnai yoldan vatandaşlık kazanmak mümkündür. Yabancının yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanabilmesi için, yatırımının belli kapsam ve tutarlarda olması şart koşulmuştur.

Kısa Dönem İkamet İzniyle Yatırım Yapan Yabancının Vatandaşlık Kazanması 418 sayılı Cumhurbaşkanı kararına göre aşağıdaki şartlardan herhangi birini sağlayan kişinin başvurusu ve Cumhurbaşkanının kararı üzerine yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanması mümkündür

Sabit Sermaye Yatırımı Yapılması Yoluyla Vatandaşlık Kazanma: En az 500.000 ABD doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk lirası tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca tespit edilen yabancı yatırımcı vatandaşlık kazanabilir. Sadece gayrimenkul satın alınması bu yatırım türüne girmez. Sabit sermaye yatırımı mal ve hizmet üretimine yönelik bir yatırım olmalıdır. Dolayısıyla içeriğinde fabrikaya dair unsurlar olmalıdır.

Gayrimenkul Mal Yatırımı Yapılması Yoluyla Vatandaşlık Kazanma: En az 400.000 ABD doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk lirası tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilen yabancı yatırımcı Türk vatandaşlığı kazanabilir. Taşınmaz satın alınmadan önce Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Denetleme Kurulu tarafından lisans verilmiş gayrimenkul değerleme kuruluşları tarafından taşınmazın piyasa değerini gösteren taşınmaz değerleme raporunun hazırlanması gerekmektedir. Gayrimenkulun satın alınması başvurusu sırasında sunulan değerleme raporunun düzenlendiği tarhin, başvuru tarihinden en fazla üç (3) ay öncesine ait olması gerekir.

İstihdam Oluşturma Yoluyla Vatandaşlık Kazanma: En az 50 kişilik istihdam oluşturduğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca tespit edilen yabancı yatırımcı Türk vatandaşlığı kazanabilir. Türkiye’deki Bankalara Mevduat Hesabı Açma Yoluyla Yatırım Yapılması Yoluyla Vatandaşlık Kazanma: En az 500.000 ABD doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk lirası tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilen yabancı yatırımcı Türk vatandaşlığı kazanabilir.

Ancak yabancı yatırımcı kanundaki şartları sağlamakla da otomatik olarak vatandaşlık kazanamaz. Bunun için gerekli evraklarla başvurularını yapması/yaptırması ve bu başvurunun olumlu sonuçlanması gerekir.

Bu alanda sağladığımız danışmanlık hizmetleri aşağıdakileri unsurları kapsamaktadır.

– Kısa Dönem İkamet İzin başvuru süreçlerinin yürütülmesi

– Vatandaşlık Kazanımı için yatırım tipinin belirlenmesi ve finansal planların hukuki süreç ile uyumlu hale getirilmesi

– Türk vergi numarasının temini ve banka hesaplarını açılması süreçlerinin müvekkil adına yürütülmesi

– Vatandaşlık başvurusu öncesinde başvurucu tarafından hazırlanması gereken tüm bürokratik evrakların temini için gerekli danışmanlık süreçlerinin sürdürülmesi

– Vatandaşlık başvuruları ve mülakat süreçlerinin müvekkil adına sürdürülmesi