Modern dünyada mal varlığınız sonsuz sayıda risklerle karşı karşıyadır. Yine yaşam faaliyetlerimizle verdiğimiz zararlar dolayısıyla gelir kayıplarına da uğrayabiliriz. Özel sigortalar karşı karşıya olduğunuz bu risklerin bir kısmını temin eder. Sigorta hizmetleri, günümüzde geniş bir çeşitlilik arz etmektedir. Poliçenin düzenlenmesinden bir hasar durumunda ortaya çıkan hukuki anlaşmazlıklara kadar, kurum ve şahıslar, sigortacılık kavramları ve mevzuatı konusundan uzmanlaşmış bir desteğe ihtiyaç duyabilmektedirler.

Bu alanda sağladığımız danışmanlık hizmetleri aşağıdakileri unsurları kapsamaktadır.

– Poliçe öncesi danışmanlık hizmetleri

– Bireysel risk ve teminatlarınız oluşturulabileceği gibi ihale şartnamelerin düzenlenmesi

– Hasar sonrası danışmanlık hizmetleri

– Sigorta şirketine hasarın ihbarı

– Zararın tespiti Delillerin toplanması

– Rapor ekinde evrakların teslimi

– Hukuk sürecinde sigorta şirketi ile sigortalı arasında doğmuş uyuşmazlıklar ve sürmekte olan davalar konusunda danışmanlık hizmetleri