Sarı Avukatlık Ortaklığı olarak, Türkiye ‘nin herhangi bir yerindeki gayrimenkul yatırımı süreçlerinde müvekkillerimize hukuki destek veriyoruz. Gayrimenkul yatırımı neticesinde doğacak olan vergi yükünün minimum seviyede tutulması amacıyla yatırımları konusunda uzman avukat ekibimizle birlikte planlıyoruz.

Türkiye çapında sahip olduğumuz iletişim kanallarımız sayesinde büyük / orta / küçük portföy ayrımı yapmaksızın gayrimenkul yatırımı işlemlerinde müvekkillerimizi temsil ediyoruz.

Bu alanda sağladığımız danışmanlık hizmetleri aşağıdakileri unsurları kapsamaktadır.

– Tapu işlemleri

– Kiralama sözleşmeleri

– Ayni, şahsi hak tesisi sözleşmeleri

– Hukuki durum tespitinin yapılması ve raporunun hazırlanması (Due Dilligence)

– Alım – Satım sözleşmeleri

– Projelerin çevre mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi

– Gayrimenkul finansmanı

– Yabancıların mülk edinmesi