Aile hukuku, nişanlılık, evlilik, boşanma ve ailenin korunması ve evliliğe ilişkin genel hükümleri; miras hukuku, miras bırakanın vefat etmeden önce yaptığı işlemler ile vefatından sonra mirasçılar arasında hakkın paylaşılmasını; medeni hukuk ise, velayet, vesayet, kayyım, nüfus, yaş, evlatlık, babalık ve diğer genel hükümleri düzenleyen hukuk dalıdır.

Bu alanda sağladığımız danışmanlık hizmetleri aşağıdakileri unsurları kapsamaktadır.

– Aile konutu ve uygulamaları Ailenin korunmasına dair 4320 sayılı kanundan doğan davalar

– Boşanma davaları

– Evlat edinme izin davası

– Evlenme izni,

– Kadın için bekleme süresinin kaldırılması

– Mal ortaklığı, ayrılığı, mal rejimleri Mal rejiminde eşlerin yasal alım hakları

– Mirasçılık belgesinin alınması

– Mirasçılık belgesinin iptali davaları

– Mirasın reddi, miras şirketine mümessil atanmasına ilişkin davalar

– Mirasta defter tutulması

– Nafaka davaları