Devletin hükümranlığı ilkesi uyarınca her ülke kendi sınırları içerisinde kendi mahkemesinin vermiş olduğu kararları geçerli saymaktadır. Bu durumda yurt dışında verilen mahkeme kararları doğrudan Türkiye’de işlerlik kazanması yürürlük kazanması söz konusu olamaz.

Yurt dışında verilen yabancı mahkeme kararlarının hükümlerinin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde geçerli hale gelmesi için takip edilecek prosedür Yabancı Mahkeme Kararının Tanınması ve Tenfizi prosedürleridir.

Sarı Avukatlık Ortaklığı olarak, dava öncesi hazırlık aşamasından başlayarak tüm tanıma ve tenfiz süreçlerinde müvekkillerimizi destekliyoruz.