Vergi Hukuku, hem gerçek, hem de tüzel kişi vergi yükümlüleri için kendine has titiz bir uzmanlık gerektiren önemli bir hukuk dalıdır.

Vergi mevzuatı çerçevesinde, müvekkillerimizin karşılaşabileceği olası risk ve fırsatların erken tespit edilmesi ile karmaşık vergi konularının öngörülebilir ve yönetilebilir hale gelmesi temel amacımızdır.

Avukatlık Ortaklığımızın vergi mevzuatı yönünden sunduğu hizmetlerimiz aşağıdaki unsurları kapsamaktadır.

– Kurumsal ve bireysel vergi danışmanlığı hizmetleri

– Vergi ihtilaflarının idari aşamada ve yargı aşamasında çözümlenmesi

– Vergi incelemeleri, rapor değerlendirme komisyonu ve uzlaşma süreçlerinde danışmanlık ve destek verilmesi

– Vergisel due-diligance hizmetleri

– Uluslararası vergi danışmanlığı hizmetleri

– Transfer fiyatlandırılması hizmetleri